lauantai 26. syyskuuta 2020

Eräänä aamuna - One morning

  

Sorsien nokissa on kivaa värivariaatiota. There's variation in the colors of  the Mallards
 beak.   

Linking to Saturday's Critters

 Thank you Eileen


 

lauantai 19. syyskuuta 2020

Ihminen ja hanhet - Man and geese

 English below

 

Useat linnut, kuten hanhet, elivät ja pesivät kosteikoilla. Ne olivat kosteikkojen lintuja. Sitten ihminen tuhosi kosteikot rakentaakseen teitä, kävelyteitä, taloja, rakennuksia, peltoja jne. Ihminen tuhosi Euroopan kosteikoista suurimman osan (muistaakseni 90%). Myös Suomi osallistui ja osallistuu edelleen tähän kehitykseen tuhoten Suomesta kosteikot.

Kosteikkojen lintujen oli löydettävä muita paikkoja elääkseen. Niiden oli muutettava käyttäytymistään ja alettava pesiä ihan toisenlaisissa ympäristöissä kuin ne olivat aiemmin pesineet. Lintujen oli joko sopeuduttava tai kuoltava. 

Hanhet löysivät nurmikot ja puistoalueet. Ne alkoivat pakosta sopeutua lähelle ihmisiä, koska ihminen oli tullut niiden lähelle tuhotessaan kosteikot, luonnon ja levittäytyessään hanhien pesimäympäristöihin. Kun ei ollut enää kosteikkoja, oli uimarantoja, tai rantateitä, tai puistoja… Hanhet yrittivät kaikkensa sopeutuakseen. Ja, ne ovat onnistuneet varsin hyvin. 

Sitten ihmiset alkoivat vihata hanhia, varsinkin valkoposkihanhia. Tai, suurin osa suomalaisista ei vihaa hanhia. Käsittääkseni vain pieni joukko ihmisistä niitä vihaa. Ja, käsittääkseni viljelijöistä vain pieni osa vihaa hanhia. Minulla on käsitys, että hanhien vihaajista suurin osa on kaupunkilaisia. 

Tänä vuonna Suomessa on noin 32 900 valkoposkihanhea. Määrä on oikeastaan pieni. Nämä hanhet ovat näkyviä hanhia, koska niillä ei ole kosteikkoja, joissa ne eläisivät ja niiden on ollut pakko sopeutua elämään ihmisten lähettyvillä. Ihmisistä tuntuu, että niitä on paljon.


 

Pääkaupunkiseudulla valkoposkihanhia on tänä vuonna 14 172. Määrä on huomattavasti pienempi kuin edellisenä vuonna. Mutta, nämäkin hanhet ovat näkyviä ja osa ihmisistä kokee nuo hanhet rasittaviksi. 

Onneksi suurin osa ihmisistä tykkää hanhista. Hanhia on mukava tarkkailla ja katsella. Nämä ihmiset myös uskaltautuvat etsimään itsellensä uusia hanhittomia nurmialueita piknikeilleen, uusia uimarantoja uimareissuilleen ja uusia fillarireittejä sekä uusia koiranulkoilutuspaikkoja. He antavat hanhien elää omaa elämäänsä ja jatkavat rauhassa omaa elämäänsä. 

Hanhista ei ole haittaa kuin pienelle osalle viljelijöistä. Ne hanhet, jotka aiheuttavat suurimmat haitat viljelijöille, eivät ole Suomessa pesiviä hanhia. Suomen kautta muuttavat hanhet aiheuttavat keväisin noin kaksi viikkoa erittäin suurta haittaa viljelijöille tietyllä alueella. Ja, syksyisin Suomen kautta muuttavat hanhet aiheuttavat noin kuukauden ajan viljelijöille suurta vahinkoa tietyillä alueilla.

Muuttohanhet ovat muuttaneet käyttäytymistään ilmastonmuutoksen vuoksi. Kun ilmasto on lämmennyt, hanhet ovat siirtäneet muuttomatkan levähdys ja ruokailupaikat pohjoisemmaksi. Nyt ne siis pysähtyvät hetkeksi Suomeen. Muuttohanhien lävähdysalueiden siirtyminen Suomeen, on pysyvää. Ja, muuttohanhien lukumäärä tulee kasvamaan, vaikka näitä muuttohanhia tapettaisiin. Ilmaston lämpeneminen on tärkein syy siihen, että hanhet nykyään pysähtyvät Suomeen, mutta se ei ole ainoa syy kuitenkaan. 

Suomessa on ainoastaan 32 900 valkoposkihanhea. Kevään ja syksyn muuttoaikoina tietyissä paikoissa Suomea on hurjat määrät muuttohanhia. Valkoposkihanhia, kanadanhanhia, merihanhia, arktisten alueiden hanhia ja joukossa on myös meille harvinaisia hanhia kuten esimerkiksi kiljuhanhia ja punakaulahanhia. Miksi näitä muuttohanhia tulisi lahdata Suomen pelloille, kun ne eivät edes jäisi Suomeen? Muitakin ratkaisuja on. Niitä ratkaisuja tulisi alkaa pikaisesti toteuttaa laajamittaisemmin kuin aiemmin.

Kyllä, kyllä. Minä tiedän. Valkoposkihanhi on tulokaslaji Suomessa. Ei se kuitenkaan ole mikään järjellinen syy tappaa niitä. Usea muukin lintulaji on tulokaslaji, kuten viitatiainen, pussitiainen, tulipäähippiäinen, harmaahaikara, jalohaikara, kuningaskalastaja ja moni muu. Tulevina vuosina Suomessa alkaa pesiä yhä uusia tulokkaita. Ilmasto on muuttunut, ja useat lintulajit, jotka aiemmin eivät ole täällä pesineet, tulevat täällä pesimään. Tervetuloa.

 

P.S.

Tänä vuonna en kuvannut Hailuodossa merihanhia niillä paikoilla missä niitä aina aiemmin on ollut. Merihanhia ei enää ollut niillä paikoilla. Merihanhien lukumäärä on metsästetty pieneksi. Pelkäänpä, että pian merihanhikin on Suomessa erittäin uhanalainen kuten usea muukin lintulaji. 

 

Valkoposkihanhi:Birdlife, tulokaslaji valkoposkihanhi

Valkoposkihanhien lukumäärät Suomessa 2020: Birdlife, valkoposkilukumäärät

Pääkaupunkiseudun valkoposkihanhien lukumäärät 2020: Tringa, PK-seudun valkoposkihanhilukumäärä

 

Kaupunkivalkoposkihanhet, Birdlife  

Pelloilla levähtävät muuttohanhet, niiden reitit ja mitä pitäisi tehdä:Birdlife, peltohanhet

Perämeren merihanhikanta heikko:Birdlife, perämeren merihanhet

 


 

 

Many birds, such as geese, lived and nested on wetlands. They were birds of wetlands. Then man destroyed the wetlands to build roads, walkways, buildings, houses, fields etc.  Man destroyed most of Europe's wetlands (90% if I remember). Finland also participated and continues to participate in this development.

 

Wetland birds had to find other places to live and nesting. They had to change their behavior and

they had to start nesting in completely different environments than they had previously nested. The birds had to either adapt or die.

 

Geese found lawns/grassland areas and parklands. They were forced to adapt to live close to people, because man had come near them when he destroyed the wetlands and destroyed to the breeding environments of geese. When there were no more wetlands for birds, there were now beaches, or coastal roads, or parks… The geese tried everything they could to adapt these new environments. And, they have been quite successful.

 

Then people started hating geese, especially barnacle geese. Or, most of Finns don't hate geese. As far as I can tell, just a small group of people hate them. And, I think, only a small group of farmers hate geese. I have an impression that the majority of the people who hate the geese are inhabitants of cities.

 

This year there are about 32 900 barnacle geese in Finland. The amount is small. These geese are visible geese, because they no longer have wetlands where they would live and they've had to adapt to life around people. People feel like there's a lot of them.

 

There are 14 172 Barnacle geese in the Helsinki and areas near Helsinki - this year. This amount is significantly lower than in the previous year. These geese are also visible and some people feel those geese are irritating.

 

Luckily, most people like geese. It's nice to observe and watch geese. These people also dare to find themselves new lawns/grassland areas for their picnics, new beaches for their swims and new bike baths – places where are no geese. They let the geese live their lives and go on in peace with their own lives.

 

Only a small group of farmers are harmed by the geese. The geese that cause the main disadvantages for farmers, are not geese breeding in Finland.

 

Geese migrating through Finland cause very serious harm to farmers in spring during two weeks, but only in a specific area.  In autumn, geese migrating through Finland will cause damage to farmers in certain areas for about a month. These are migratory geese. They don’t live in Finland.

 

Migratory geese have changed their behavior due to climate change. When the climate has warmed up, geese have changed their resting area further north. Now they stop for couple weeks in Finland. This is a new phenomenon. And it is a permanent phenomenon. And, the number of migratory geese will increase.

 

There are only 32 900 barnacle geese in Finland. These geese don’t cause any damage to farmers. During the spring and autumn migration, there are wild numbers of migration geese in Finland in certain places. Barnacle geese, Canada geese, Greyleg geese, arctic geese and among them there are also rare geese like Lesser white-fronted geese and Red-breasted geese and many others.  Why these migration geese should be slaughtered in Finnish fields, when they wouldn't even stay in Finland? There are other solutions.

 

Yes and yes. I know. Barnacle goose is non-native species in Finland.  But that's not a rational reason to kill them. Many other species of birds are non-native species in Finland, for example Marsh tit, Common Firecrest, Great egret and Kingfisher. In the coming years, new newcomers are starting to nest in Finland. The climate has changed and many species of birds that have not previously nested here will come here to nest. Welcome.

 

P.S. This year I didn't photograph Greylag geese in island Hailuoto. There were no Greylag geese in the places where they have always existed in the previous years. Greylag geese are hunted. I am afraid, that soon Graylag goose is endangered in Finland, as is many other species of birds.

 Linking to

 Saturday's critters

 

 

 

lauantai 12. syyskuuta 2020

Ennen myrskyä - Just before the storm

 

 English below

Torstai aamuna kävin Viikissä lintuilemassa.

 


 

Aluksi sää oli siedettävä, mutta pian tuulenpuuskat yltyivät ja myös sadepilvet saapuivat. Jouduin tihkusateeseenkin. Kuvia en ottanut montakaan. 

Aamu oli petolintujen aikaa. Näin merikotkan, ruskosuohaukan, kanahaukan, tuulihaukan ja nuolihaukan. Muista linnuista mukavin havainto oli iso joukko jouhisorsia. Kaksi jalohaikaraa seisoi kaislikon suojassa ja otin niistä muutaman kuvan.
 

On Thursday morning I went to Viikki nature reserve area to birding. At first the weather was tolerable, but soon the gusts of wind escalated and also the rain clouds arrived. Started drizzle. I didn’t take many photos.

It was a time for birds of prey. I saw White-tailed eagle, Western Marsh harrier, Northern Goshawk, Common kestrel and Eurasian Hobby. The most pleasant sighting of other birds was a large group of Northern pintail. Two Great White egrets (Ardea alba) stood in the shelter of the reeds and I took a few photos of them.

 

 Linking to Saturday's Critters

Thank you Eileen